Chạy bộ 1km đốt cháy bao nhiêu calo, có giảm được cân không?

Chạy bộ là hình thức vận động giúp giảm cân hiệu quả. Vậy chạy bộ 1km đốt cháy bao nhiêu calo, có giảm cân được không? Cần lưu ý gì đối với người mới bắt đầu chạy bộ?