Da dầu mụn có sử dụng được vitamin C?

Vitamin C là hoạt chất được sử dụng nhiều trong làm đẹp da. Tuy nhiên đối với da dầu mụn có dùng vitamin C được không?