Tổ chức chiếu phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024

Từ ngày 30/4 – 20/5/2024, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đợt chiếu phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2024.

Hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 1025/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức về việc tổ chức Đợt chiếu phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2024.

Qua đó, từ ngày 30/4 – 20/5/2024, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hãng phim truyện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2024 trong phạm vi cả nước.

chieu-phim_2.jpg
Phim hoạt hình “Rừng xanh nổi giận” được chiếu trong dịp này

Các phim trình chiếu gồm: Phim truyện “Ký ức Điện Biên” do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất; Phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, “Điện Biên Phủ”, “Đồng hành cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và phim hoạt hình “Rừng xanh nổi giận” và “Bà già siêu quậy” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in phim truyện “Ký ức Điện Biên”, phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ”, “Đồng hành cùng lịch sử”; phim hoạt hình “Rừng xanh nổi giận” và “Bà già siêu quậy” bằng file HD vào ổ cứng để gửi tới tất cả các Đơn vị Điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD (01 ổ cứng/01 đơn vị); in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (40 đĩa/tập phim) để phục vụ khán giả.

Bên cạnh đó, các đơn vị Điện ảnh sẽ có trách nhiệm tiếp tục khai thác lại những chương trình phim có nội dung phù hợp do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt chiếu phim, Tuần phim trước đây để tiếp tục chiếu phim phục vụ khán giả.

Nguồn: Thương Nguyễn – Cổng TTĐT Bộ Thể Thao Văn Hoá và Du Lịch