Đồng Tháp: Triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024

Đồng Tháp triển khai chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để triển khai tốt các hoạt động kích cầu du lịch nội địa 2024, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tổ chức phát động Chương trình “Người Việt đi du lịch Việt – Việt Nam tôi yêu” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những nội dung cụ thể, các chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Dong-Thap_1.jpg
Một góc Khu du lịch sinh thái Thuận Hiếu (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

Đồng thời, tăng cường tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến, liên kết phát triển du lịch; xây dựng phát triển thêm các chương trình du lịch mới an toàn, thân thiện và chất lượng. Thiết kế các chương trình kích cầu du lịch năm 2024, thực hiện truyền thông quảng bá. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia. Thông tin rộng rãi thời gian hoạt động của các khu, điểm du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sẵn sàng thu hút khách du lịch mùa du lịch hè năm 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư triển khai chương trình. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ khi tham gia các chương trình kích cầu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch nói chung và các chương trình kích cầu triển khai trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thông tin, tuyên truyền các chương trình, hoạt động kích cầu du lịch mùa du lịch hè năm 2024.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch